Szczegóły

Tytuł artykułu

За интермоделите в словообразуването на неоло- гичните феминални имена в българския език

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły Articles —

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×