Szczegóły

Tytuł artykułu

Independent directive (a) da-constructions with the imperfect tense in the Macedonian language

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

субјунктив ; модалност ; македонскијазик ; да-конструкиja ; имперфект

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×