Szczegóły

Tytuł artykułu

Русская фонетика в развитии. Фонетические «отцы» и «дети» начала XXI века, ред. М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина.– Москва: Языки славянской культуры, 2013

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×