Szczegóły

Tytuł artykułu

Leonarda Dacewicz, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×