Szczegóły

Tytuł artykułu

Татьяна И. Вендина, Типология лексических ареалов Славии. – Москва: Институт славяноведения РАН; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×