Szczegóły

Tytuł artykułu

Hanna Popowska-Taborska, Wczesne dzieje Słowian w świeltle ich języka, wyd. 3, poprawione i uzupełnione. – Warszawa: Instytut Slawistyki PAN; Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2014

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×