Szczegóły

Tytuł artykułu

CONFERENCE: POST-TRANSCRIPTIONAL GENE EXPRESSION REGULATION IN PLANTS

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2014

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796
×