Szczegóły

Tytuł artykułu

Agnieszka Zatorska, Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuł Recenzyjny

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×