Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (Kijów, 21 kwietnia 2015). Sprawozdanie z konferencji „Ukraińska terminologia i współczesność” (Kijów, 22–24 kwietnia 2015)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×