Szczegóły

Tytuł artykułu

Wspomnienie o Profesorze Witoldzie Mańczaku

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Mańczak Witold

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×