Szczegóły

Tytuł artykułu

Влогот на македонската редакција во меѓуредакциските контакти на црковнословенската писменост

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Słowa kluczowe

Old Church Slavic Literacy ; Macedonian redaction of Church Slavic ; Clement of Ohrid ; Ohrid Literary School ; Cross-redaction contacts

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×