Szczegóły

Tytuł artykułu

Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim?

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588

×