Szczegóły

Tytuł artykułu

Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim?

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Slavic dialectology ; Slavic language contacts ; Dialectal geography ; Mazovia ; Podlasie ; Lubelskie Voivodship ; Lesser Poland

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×