Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozważania nad genezą prasłowiańskiego apelatywu *smokъ

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Słowa kluczowe

contact linguistics ; loanwords ; etymology ; dragon ; Iranian ; Proto-Slavic

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×