Szczegóły

Tytuł artykułu

Kreatywne przemysły w kreatywnej aglomeracji<br>Creative Industries in Creative Agglomeration

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 246

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×