Details

Title

Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 2015.

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2016

Numer

No LXV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588
×