Szczegóły

Tytuł artykułu

Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 2015.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×