Details

Title

Katowice miastem kultury wysokiej i przemysłu muzycznego<br>Katowice – the City of High Culture and Music Industry

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 246

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×