Szczegóły

Tytuł artykułu

Katowice miastem kultury wysokiej i przemysłu muzycznego<br>Katowice – the City of High Culture and Music Industry

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 246

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×