Szczegóły

Tytuł artykułu

Bytom miastem sektora sztuk i przemysłów performatywnych<br>Bytom – City of the Performative Arts and Industries

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 246

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×