Szczegóły

Tytuł artykułu

Gerald Stone, Slav Outposts in Central European History, The Wends, Sorbs and Kashubs. – Bloomsbury Academic An Imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2016.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×