Szczegóły

Tytuł artykułu

Chorzów miastem kultury popularnej oraz przemysłu rozrywkowego i rekreacyjnego<br>Chorzów as a Popular Culture City and the City of Entertainment and Recreational Industry

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 246

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×