Szczegóły

Tytuł artykułu

Dušan-Vladislav Paždjerski, Ewelina Chacia, Zarys fonetyki języka serbskiego. Szkic historyczny, dialekty, akcenty. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×