Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategia rozwoju kulturalnego Bytomia 2020+<br>Bytom’s Cultural Development Strategy 2020+

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 246

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×