Details

Title

Radosław Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa. – Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2014.

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2016

Numer

No LXV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588
×