Szczegóły

Tytuł artykułu

Radosław Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa. – Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2014.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×