Szczegóły

Tytuł artykułu

Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny. – Bratislava: VEDA ; Vydateľstvo SAV Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×