Details

Title

Podstawowe przyczyny zmiany modelu zarządzania parkami krajobrazowymi Fundamental reasons of landscape parks’ management model transformation

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 247

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×