Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany struktury administrowania parkami krajobrazowymi Transformation of landscape parks’ administration structures

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 247

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×