Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasto portowe w procesie rozwoju. Budowa gazoportu w ŚŒwinoujśœciu<br>Port City in the Development Process. The Construction of LNG Terminal in Swinoujscie)

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2011

Numer

No XX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×