Details

Title

Skuteczność realizacji zadań Służby Parków Krajobrazowych Effectiveness of landscape parks’ staff action implementation

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 247

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Wpływ Transformacji Modelu Zarządzania Parkami Krajobrazowymi Na Skuteczność Realizacji Ich Funkcjonowania Przestrzeni Polski W

Identifier

ISSN 0079-3493

×