Szczegóły

Tytuł artykułu

Malaysian Maritime Potential and the Straits of Malacca

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2011

Numer

No XX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×