Details

Title

Skutki majątkowe i finansowe zmiany modelu zarządzania parkami krajobrazowymi Financial and property effects of landscape parks’ management model transformation

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 247

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×