Szczegóły

Tytuł artykułu

Skutki majątkowe i finansowe zmiany modelu zarządzania parkami krajobrazowymi Financial and property effects of landscape parks’ management model transformation

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 247

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×