Szczegóły

Tytuł artykułu

Fisheries Local Action Groups: A New Theme For Researching Maritime Communities

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2011

Numer

No XX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×