Szczegóły

Tytuł artykułu

Visual Discourse of HafenCity in Hamburg. Preliminary results of the research project

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2011

Numer

No XX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×