Szczegóły

Tytuł artykułu

Climate Justice and Climate Policy

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2012

Numer

No XXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×