Szczegóły

Tytuł artykułu

Rekomendacje dotyczące rozwoju turystyki zrównoważonej w parkach krajobrazowych Recommendations for sustainable tourism development in landscape parks

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 247

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Wpływ Transformacji Modelu Zarządzania Parkami Krajobrazowymi Na Skuteczność Realizacji Ich Funkcjonowania Przestrzeni Polski W

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×