Details

Title

Układ przestrzenny Bydgoszczy a kompozycja jej struktury<br>Spatial Fabric of Bydgoszcz versus Composition of Its Structure

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 249

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×