Szczegóły

Tytuł artykułu

Układ przestrzenny Bydgoszczy a kompozycja jej struktury<br>Spatial Fabric of Bydgoszcz versus Composition of Its Structure

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 249

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Potencjał Funkcjonalno-Przestrzenny Bydgoszczy Procesie Tworzenia Trójczłonowej Metropolii Bydgoszcz–fordon–toruń Pod Redakcją Barbary Siereckiej-Nowakowskiej W

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×