Szczegóły

Tytuł artykułu

Eksperyment literacki a autoetnograficzna próba badań jakościowych. Cyprian Norwid i s/y

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2012

Numer

No XXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×