Szczegóły

Tytuł artykułu

Theoretical Implications of Maritime Sociology

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2013

Numer

No XXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552
×