Szczegóły

Tytuł artykułu

Fordon jako zwornik funkcjonalnoprzestrzenny Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego<br>Fordon as a Functional-Spatial Keystone of Bydgoszcz–Toruń Metropolitan Region

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 249

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×