Details

Title

Brda jako podstawa organicznej struktury Bydgoszczy<br>Brda as a Base of Organic Structure of Bydgoszcz

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 249

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×