Szczegóły

Tytuł artykułu

Brda jako podstawa organicznej struktury Bydgoszczy<br>Brda as a Base of Organic Structure of Bydgoszcz

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 249

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×