Szczegóły

Tytuł artykułu

Bydgoszcz jako centrum kultury regionu (Plac Teatralny – studium przypadku)<br>Bydgoszcz as the Centre Culture of the Region (Case Study: Theatre Square)

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 249

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×