Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach<br>Notes on Authors

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 249

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×