Details

Title

Zastosowanie wskaźników oceny polityki przestrzennej w wybranych gminach woj. Mazowieckiego

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 250

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×