Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacja o autorze

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 250

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×