Details

Title

Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzennaw Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 251

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×